معاونت تحقیقات و فناوری

جشنواره پژوهش و فناوری سال 1398 دانشگاه برگزار شد

جشنواره پژوهش و فناوری سال 1398 دانشگاه روز یکشنبه 24 آذرماه سال جاری باحضور دکتر کوخایی، دکتر کسائیان و دکتر حاج حسنی معاونین تحقیقات و فناوری، آموزشی و فرهنگی دانشجویی، دکتر طاهری مشاور اجرايي و قائم مقام رياست در ستاد برنامه دانشگاه و جمعی از مدیران، دانشجویان و کارکنان دانشگاه در سالن رازی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه برگزار شد.

جشنواره پژوهش و فناوری سال 1398 دانشگاه روز یکشنبه 24 آذرماه سال جاری باحضور دکتر کوخایی، دکتر کسائیان و دکتر حاج حسنی معاونین تحقیقات و فناوری، آموزشی و فرهنگی دانشجویی، دکتر طاهری دانشگاه در سالن رازی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه برگزار شد.

دکتر کوخایی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد تحقیقات و فناوری دانشگاه، بیان داشت:  مشارکت بیشتر اعضای هیئت علمی در راستای ارتقای جایگاه پژوهشی دانشگاه بسیار اهمیت دارد و از خدمات و عملکرد اعضای محترم هیئت علمی درخصوص کمک به پیشرفت جایگاه علمی دانشگاه قدردانی می نمایم.

در این مراسم از پژوهشگران برتر هر دانشکده، دانشجوی برتر، کمیته تحقیقات برتر، واحد فناور برتر و مرکز تحقیقات برتر دانشگاه تقدیر و تشکر گردید.

اسامی  پژوهشگران برتر به شرح زیر است:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشکده

1

دکتر علی اکبر شعبانی

پزشکی (علوم پایه)

2

دکتر بهادر باقری

پزشکی (علوم پایه)

3

دکتر حسین میلادی گرجی

پزشکی (علوم پایه)

4

دکترعابدین وکیلی

پزشکی (علوم پایه)

5

دکتر محمدرضا اکبری عیدگاهی

پزشکی (علوم پایه)

6

دکتر رسول باقری

توانبخشی

7

دکتر محسن سلیمانی

پرستاری

8

دکتر مهدی کاهویی

پیراپزشکی

9

دکتر آنا عبدالشاهی

تغذیه و صنایع غذایی

10

احمد جیدی

معاونت درمان (کارمند - غیرمدرس)

11

مسعوده باباخانیان

بهداشت دامغان (کارمند - مدرس)

12

مهدیه آرین

دانشجوی برتر

13

دکتر فاطمه احسانی

محدثه حافظ یوسفی

مقاله برتر

14

مركز تحقيقات توانبخشي عصبي عضلاني

مرکز تحقیقات برتر

15

شرکت نقش جبه پارس (دکتر هادی صفائیان)

واحد فناور برتر

16

17

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

کمیته تحقیقات دانشجویی برتر

کمیته تحقیقات دانشجویی برتر

 

کلمات کلیدی
مهندس علیرضا عمادی
تهیه کننده:

مهندس علیرضا عمادی