معاونت تحقیقات و فناوری

سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه منصوب شد

سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه منصوب شد

دکتر کوخایی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه طی حکمی سرکار خانم دکتر رقیه محمدی عضو هيات علمي را به عنوان سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

سرکار خانم دکتر رقیه محمدی

عضو محترم هيات علمي دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

سلام‌عليكم؛

نظر به سوابق ارزنده علمي و اجرايي، سركار عالي را به عنوان سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه منصوب مي نمايم.

  انتظار مي رود نسبت به موارد زير توجه و اهتمام جدي داشته باشيد:

۱. تعامل پيوسته با دانشجويان  و ايجاد زمينه  علاقه به امر پژوهش و بسترسازي مناسب جهت رشد و تعالي دانشجويان در جهت حل مشكلات علمي جامعه با تفكرتحقيقاتي

۲. برنامه ريزي جامع جهت حفظ و ارتقا رتبه ي كشوري كميته تحقيقات دانشجويي

۳. ارايه ي طرح تحول تحقيقات دانشجويي

۴. ارتباط مستمر با كميته كشوري تحقيقات دانشجويي وزارت متبوع 

۵. نظارت و هدايت كميته تحقيقات دانشجويي در دانشكده هاي تابعه

۶. راه اندازي كميته تحقيقات دانشجويي در بيمارستان هاي تابعه

۷. همكاري نزديك در  برگزاري همايش هاي پژوهشي ساليانه دانشگاه

۸. پيگيري حقوق مادي و معنوي دانشجويان در امور مربوط به پژوهش و انتشارات پژوهشي

۹. پيشنهاد سرپرستان جديد كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده ها به اينجانب

۱۰. شركت منظم در جلسات شوراي تخصصي تحقيقات و فناوري

 

توفيقات شما را از قادر متعال مسئلت مي نمايم و اميدوارم در انجام وظايف محوله پيروز و سربلند باشيد.

کلمات کلیدی