كسب نمايه اسكوپوس توسط مجله توانبخشي و سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

كسب نمايه اسكوپوس توسط مجله توانبخشي و سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

دکتر پرویز کوخایی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه با اعلام این خبر، گفت: اين موفقيت نتيجه تلاش دکتر امیر هوشنگ بختیاری سردبير توانمند، اساتيد، محققان و دانشجويان  محترمي است كه با مقالات علمي خود ياريگر مجله بودند. بر خود لازم مي دانم از زحمات و پيگيري هاي معاونان سابق تحقيقات و فناوري دانشگاه، اساتيد محترم آقايان دكتر راهب قرباني و دكتر علي رشيدي پور كمال امتنان را داشته باشم.

وی در ادامه گفت: از محققان محترم دانشگاه انتظار مي رود با ارسال مقالات با كيفيت خود مجله دانشگاه را حمايت كنند.

دکتر کوخایی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ضمن تشكر از پشتيباني هميشگي رياست محترم دانشگاه، گفت: اميدوارم در ادامه شاهد دريافت ساير نمايه هاي معتبر براي اين مجله باشيم.

دکتر پرویز کوخایی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه با اعلام این خبر، گفت: اين موفقيت نتيجه تلاش دکتر امیر هوشنگ بختیاری سردبير توانمند، اساتيد، محققان و دانشجويان  محترمي است كه با مقالات علمي خود ياريگر مجله بودند. بر خود لازم مي دانم از زحمات و پيگيري هاي معاونان سابق تحقيقات و فناوري دانشگاه، اساتيد محترم آقايان دكتر راهب قرباني و دكتر علي رشيدي پور كمال امتنان را داشته باشم.

وی در ادامه گفت: از محققان محترم دانشگاه انتظار مي رود با ارسال مقالات با كيفيت خود مجله دانشگاه را حمايت كنند.

دکتر کوخایی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ضمن تشكر از پشتيباني هميشگي رياست محترم دانشگاه، گفت: اميدوارم در ادامه شاهد دريافت ساير نمايه هاي معتبر براي اين مجله باشيم.

کلمات کلیدی
مهندس علیرضا عمادی
تهیه کننده:

مهندس علیرضا عمادی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *