معاونت تحقیقات و فناوری

چهارصد و نود و سومین جلسه شورای تخصصی تحقیقات و فناوری دانشگاه

چهارصد و نود و سومین جلسه شورای تخصصی تحقیقات و فناوری دانشگاه

493 امین جلسه شورای تخصصی تحقیقات و فناوری دانشگاه با حضور معاون محترم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر کوخایی و سایر اعضای محترم این شورا 4 آذر ماه سال جاری در محل سالن امام جواد علیه‌السلام دانشگاه برگزار شد. در این جلسه:

* اصلاحات پیشنهادی جهت اساسنامه کتابخانه مرکزی، بررسی شده و با اعمال تغییراتی مورد تایید قرار گرفت.

 

* شيوه‌نامه پیشنهادی "معادل‌سازي فعاليت‌هاي اعضاي هيات علمي پژوهشي" دانشگاه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن مورد تایید قرار گرفت.

 

* پیشنهادی در خصوص "افزایش مهلت تسویه حساب نهایی طرح تحقیقاتی مندرج در قرارداد از یکسال به دو سال" مطرح شده و مورد تایید قرار گرفت.

 

* پروپوزال طرح تحقیقاتی مربوط به اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

* هم چنین گزارش نهایی 10 طرح تحقیقاتی نیز مطرح و خاتمه یافت.

کلمات کلیدی