معاونت تحقیقات و فناوری

چهارصد و نود و پنجمین جلسه شورای تخصصی تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد

495 امین جلسه شورای تخصصی تحقیقات و فناوری دانشگاه با حضور معاون محترم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر کوخایی و سایر اعضای محترم این شورا در تاریخ یکم دی ماه سال جاری در محل سالن امام جواد علیه السلام دانشگاه برگزار شد. در این جلسه: * به منظور ارتقاء فرآیند انعقاد قراردادهای طرح های تحقیقاتی، اصلاحاتی مطرح و به اتفاق آراء تصویب شد. * هم چنین گزارش نهایی 15 طرح تحقیقاتی نیز مطرح و خاتمه یافت.

495 امین جلسه شورای تخصصی تحقیقات و فناوری دانشگاه با حضور معاون محترم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر کوخایی و سایر اعضای محترم این شورا در تاریخ یکم دی ماه سال جاری در محل سالن امام جواد علیه‌السلام دانشگاه برگزار شد. در این جلسه:

* به منظور ارتقاء فرآیند انعقاد قراردادهای طرح‌های تحقیقاتی، اصلاحاتی مطرح و به اتفاق آراء تصویب شد.

 

* شيوه‌نامه پیشنهادی "معادل‌سازي فعاليت‌هاي اعضاي هيات علمي پژوهشي دانشگاه" به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصویب گردید.

 

* هم چنین گزارش نهایی 15 طرح تحقیقاتی نیز مطرح و خاتمه یافت.

کلمات کلیدی
مهندس علیرضا عمادی
تهیه کننده:

مهندس علیرضا عمادی