کسب رتبه ششم کشوری و رتبه اول در بین دانشکده های توانبخشی تیپ 2 توسط دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

معاونت تحقیقات و فناوری

کسب رتبه ششم کشوری و رتبه اول در بین دانشکده های توانبخشی تیپ 2 توسط دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

کسب رتبه ششم کشوری و رتبه اول در بین دانشکده های توانبخشی تیپ 2 توسط دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

کسب رتبه ششم کشوری و رتبه اول در بین دانشکده های توانبخشی تیپ 2

بر اساس اعلام نتایج رتبه بندی دانشکده های توانبخشی کشور توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان موفق به کسب رتبه ششم کشوری و رتبه اول در بین دانشکده های توانبخشی تیپ 2 شد.

دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ضمن اعلام این خبر، گفت: مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی بر اساس شاخص H-index، همراه با سایر شاخص های علم سنجی که از بانک اطلاعاتی Scopus مستخرج گردیده است، رتبه ششم در کل کشور و رتبه اول در بین دانشکده های توانبخشی کشور را برای دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان اعلام نموده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ادامه داد: دانشکده توانبخشی این دانشگاه 92 مقاله، 477 استناد، H-index=11 و تعداد 12 مقاله چاپ شده با همکاری نویسندگان بین المللی داشته که منجر به کسب این موفقت گردیده است.

در پایان دکتر دانائی کسب این موفقیت را به جامعه دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به ویژه رئیس، اعضای هیئت علمی، اساتید و کارکنان دانشکده توانبخشی تبریک گفته و برای این عزیزان آرزوی موفقیت بیش از پیش نمود.

کلمات کلیدی
مهندس علیرضا عمادی
تهیه کننده:

مهندس علیرضا عمادی