اولویت‌های تحقیقاتی سال 1402

عنوان حیطه

ردیف

عنوان اولویت

حیطه علوم پایه

1

بهینه سازی دز در سیستم های تصویربرداری و پرتو درمانی

2

بررسی پاتوفیزیولوژی حافظه و یادگیری و راههای بهبود حافظه و شناخت در شرایط پاتولوژیک

3

بررسی پاتوفیزیولوژی درد و راهبردهای کاهش آن

4

طراحی و ساخت پروتئین های نوترکیب و small molecule ها  با تمرکز بر آثار ضد میکروبی و ضد سرطانی و مطالعات اثرات و سمیت آنها بر گروه های هدف

5

بررسی استفاده از مدلهای ورزشی مناسب جهت درمان اختلالات نورولوژیکی

6

ارزیابی عوامل فیزیکی و شیمیایی موثر بر تمایز و رفتار سلولهای بنیادی

7

مطالعه بیوشیمیایی و ایمونولوژیکی و فاکتورهای ژنتیکی و اپی ژنتیک دخیل در بیماری های متابولیک و قلبی عروقی

8

بررسی فنوتیپ، ژنوتیپ، فعالیت و غلظت آلفا یک آنتی تریپسین در بیماری های مختلف و ارتباط آن با سایر متغیرها

حیطه تغذیه و علوم غذایی

1

بررسی اختلالات رشد، تکامل و تغذیه در کودکان و نوزادان

2

بررسی راهکارهای بهبود و تصحیح تغذیه بیمارستانی

3

شناخت و تحلیل تعیین کننده های امنیت غذایی و سلامت تغذیه و وضعیت امنیت غذایی و سلامت تغذیه جامعه و بررسی روش های مداخله در جهت بهبود آن

4

بررسی عادات غذایی، الگوهای غذایی و  در گروه های مختلف (کودکان، مادران، ورزشکاران، و...)

5

ارزیابی برنامه های بهبود تغذیه در نظام بهداشتی

6

ارائه روش های نوین در کاهش آلاینده های فلزی و شیمیایی،  باقیمانده سموم شیمیایی و بیولوژیک، و دارویی در مواد غذایی

7

بررسی خصوصیات محصولات پروبیوتیک و دارای پتانسیل پروبیوتیک بومی استان سمنان

8

اپیدمیولوژی معکوس در تغذیه و رفتار اجتماعی

9

استفاده از  انواع بسته بندی فعال، فیلم و پوشش های خوراکی ضدمیکروبی در تولید مواد غذایی

10

بررسی پروفایل اسیدهای چرب موجود در روغن های خوراکی

حیطه روان

1

بررسی سلامت و اختلالات روانی در گروه های سنی مختلف و ارتباط آن با عوامل اجتماعی

2

تاثیر مداخلات کاردرمانی بر اختلالات روانپزشکی کودکان وبزرگسالان

3

وضعیت خودکشی استان سمنان و عوامل همراه با آن

4

پیشگیری از اعتیاد و درمان های دارویی و غیر دارویی موثر برآن

5

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر وقوع اختلالات سلامت و روان در جمعیت های آسیب پذیر

6

عوامل ایجاد استرس های روانی در محیط کار و اقدامات مداخله ای برای پیشگیری از آن

حیطه پرستاری

1

استفاده از رویکردهای طب سنتی، طب مکمل، و درمان نوین در مراقبت‌های پرستاری

2

مراقبت های پرستاری در بیماری‌های عفونی و کنترل عفونت‌های بیمارستانی

3

مراقبت‌های پرستاری در بیماری‌های نوپدید (با نگاه ویژه به بیماری کووید-19)

4

طراحی، سنجش، و روانسنجی ابزارهای مرتبط با مراقبت‌های پرستاری

5

مراقبت‌های پرستاری در کودکان و سالمندان

6

مراقبت های پرستاری در اورژانس (پیش‌بیمارستانی و بیمارستانی)

7

مراقبت های پرستاری قبل و پس از اعمال جراحی شایع

8

نوآوری و ارتقاء کیفیت آموزش تئوری و مهارت‌های بالینی در پرستاری

9

توسعه و ارتقاء کیفیت مراقبت‌های پرستاری و افزایش رضایت بیمار

10

مراقبت های پرستاری در بیماریهای قلبیعروقی، ریوی، کلیوی و بیماری های اعصاب

حیطه علوم بهداشتی و نظام سلامت (HSR)

1

بررسی میزان شیوع مسمومیت عمدی (خودکشی) در نوجوان

2

بررسی وضعیت تکاملی کودکان زیر 5 سال

3

سنجش سواد سلامت جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

4

بررسی میزان شیوع افسردگی در نوجوانان

5

بررسی میزان استعمال دخانیات در گروه های سنی مختلف در استان

6

طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع

حیطه آموزش پزشکی

1

بررسی موانع و چالشهای آموزش مجازی در سطح دانشگاه

2

الگوهای نوین تدریس (پایه و بالینی) و ارزیابی آن

3

شناسایی چالش ها و فرصت های پردیس های بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی

4

شناسایی عوامل موثر بر انگیزه تحصیلی دانشجویان و ارائه راهکارهای مناسب

5

روشهای افزایش مشارکت دانشجویان در ارزشیابی استاد

6

برنامه های توانمندسازی اعضاء هیأت علمی(بایدها، تحلیل وضعیت، راههای ارتقا)

7

بررسی چالش های برنامه ریزی درسی آموزش بالینی

8

بررسی عوامل موثر بر بین المللی سازی نظام آموزش عالی سلامت

9

بررسی نقش آموزش مجازی در یادگیری دانشجویان در دوران کرونا

10

بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

حیطه علوم دارویی

1

بررسی خصوصیات ضدمیکروبی، ضد سرطانی، ژنتیک، شیمایی و دارویی گیاهان دارویی استان سمنان

2

کارآزمایی بالینی در خصوص دارودرمانی بیماری های قلبی، عروق

3

کارآزمایی بالینی در خصوص دارودرمانی دیابت

4

بررسی مارکرهای تشخیصی و جدید در زمینه بیماری های فوق

5

دارورسانی به سلول های توموری

6

مطالعات فارماکولوژیک در خصوص مراقبت های ویژه

7

دارودرمانی در تالاسمی ماژور

8

مطالعات تجربی در خصوص افسردگی و انواع درد

9

مطالعه اثرات عصاره و مواد موثره گیاهان دارویی بر آنالیت های بیوشیمیایی در بیماری های متابولیک

10

استفاده از گیاهان دارویی در درمان بیماری ها (با تاکید بر سیستم عصبی، ناباروری، شبکیه، سرطان و غیره)

حیطه توانبخشی

1

تاثیر مداخلات کار درمانی بر اختلالات روانپزشکی کودکان وبزرگسالان

2

تاثیر مداخلات کاردرمانی بر عملکرد وکیفیت زندگی کودکان مبتلا به انواع اختلالات تکاملی

3

تاثیر مداخلات نوین کاردرمانی بر سطح استقلال وعملکرد سالمندان وبیماران نورولوژیک

4

طراحی، ترجمه، تطابق فرهنگی و تهیه پروتکل های پیشگیری، تشخیص، ارزیابی و درمان اختلالات ارتباطی، گفتار، زبان، صدا و بلع و بررسی ویژگی های روانسجی آن ها

5

بررسی اثرات درمانهای فیزیوتراپی در بیماران مبتلا به درگیری سیستم قلبی –عروقی، تنفسی از جنبه های کینتیک و کینماتیک سیستم حرکتی، فیزیولوژی قلب و عروق و آنالیز گازهای تنفسی، تغییرات سطوح بافتی و ضخامت بافت نرم سامانه عضلانی اسکلتی

6

بررسی شیوع، بروز و شاخص های رشد مهارت های ارتباطی، گفتار، زبان، صدا، بلع و تعیین عوامل موثر و روابط بین آن ها

7

پیشگیری، تشخیص، ارزیابی و درمان انواع اختلالات ارتباطی، گفتار، زبان، صدا و بلع با استفاده رویکرد مبتنی بر شواهد، سنتی، بین رشته ای و نوین با استفاده از مطالعات اولیه یا ثانویه و توانبخشی از راه دور

8

بررسی اثرات درمانی روش های نوین فیزیوتراپی همچون تحریک الکتریکی مغزی (tDCS) و تحریک مغناطیسی مغزی (rTMS) در افراد با اختلالات اسکلتی عضلانی عصبی و نورولوژیک

9

مطالعه اثرات درمان های فیزیکی بر جنبه های مختلف حرکتی در افراد با اختلالات اعصاب محیطی و مرکزی و نیز سالمندان

10

مطالعه اثرات درمانی روش های فیزیوتراپی بر کینتیک، کینماتیک و یا تغییرات بافتی (عملکرد عضلانی، عملکرد عصبی، و یا ضخامت بافتی) در افراد با اختلالات اسکلتی عضلانی و ورزشکاران با آسیب های ورزشی

حیطه
دندانپزشکی

1

کاربرد روش ها و ابزارهای مختلف در آرام سازی و هدایت رفتاری کودکان

2

عادات دهانی و تاثیر آنها برسیستم فکی_دندانی

3

ژنژیویت و بیماری های پریودنتال در کودکان (اپیدمیولوژی، پیشگیری، عوامل خطر، درمان)

4

تروماهای دهان و دندان در کودکان(اپیدمیولوژی، عوامل خطر، پیشگیری، درمان)

5

تغذیه و سلامت دهان و دندان

6

پوسیدگی دندانی در کودکان (اپیدمیولوژی، عوامل خطر، ابزارهای تشخیصی، پیشگیری، درمان)

7

روش های مختلف تشخیص بیماری های پالپ و درمان آنها در دندان های شیری و دائمی جوان (ابزارهای تشخیص، میزان موفقیت روش های درمانی مختلف، واکنش پالپ به مواد پوشاننده مختلف، شکست ها و عوارض )

8

کاربرد سلول های بنیادی و Tissue engineering در حیطه پزشکی و دندانپزشکی

9

اختلالات تکاملی دندان ها و ساختارهای دهانی در کودکان (اپیدمیولوژی، عوامل ژنتیکی و محیطی موثر)

10

اپیدمیولوژی بیماری های دهان و دندان

حیطه سرطان

1

بررسی جامع اپیدمیولوژی سرطان  و عوامل اجتماعی موثر بر آن در جمعیت تحت پوشش دانشگاه

2

بررسی میزان کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

3

مطالعات مرتبط با دارودرمانی هدفمند با نگاه ویژه به سرطان ها

4

اثربخشی روشهای غیر دارویی (شامل تغذیه درمانی، فیزیوتراپی، مشاوره و ....) در کاهش عوارض و درد و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

5

بررسی عوامل خطر محیطی و ژنتیکی سرطان های کودکان و بالغین

6

بررسی اثر درمان های ترکیبی بر مارکرهای سرطان

7

مطالعات پایه در زمینه بیولوژی مولکولی، ایمونولوژی، ایمونوتراپی، شیمی درمانی و رادیوتراپی سرطان های پستان، ریه، کولورکتال و بدخیمی های خونی

8

ایجاد بیوبانک و ثبت اطلاعات بالینی بیماران مبتلا به ضایعات پیش سرطانی باهدف تشخیص زودهنگام سرطان ها

9

تعیین مولفه های اقتصاد سلامت در پیشگیری، مراقبت و درمان سرطان

10

مطالعه بیوشیمیایی و ایمونولوژیکی و فاکتورهای ژنتیکی و اپی ژنتیک دخیل در بیماری های متابولیک و قلبی عروقی

حیطه بیماری‏های واگیر و غیرواگیر (به جز سرطان)

1

ارزیابی نقش تغذیه در پیشگیری و درمان بیماری های مختلف (دیابت، بیماری های کلیوی، بیماری های قلبی-عروقی.. )

2

مقایسه روش های مختلف درمان جراحی در شکستگی های اینتروکانتریک

3

هایپوتیروئیدی(در مورد تشخیص و درمان زودرس و اثر آن روی رشد و نمو و تکامل کودک)

4

بررسی سلولی – مولکولی و نقش عوامل مرتبط با سبک زندگی (شامل چاقی، کم تحرکی، تغذیه ناسالم و ...) در بروز بیماری های خودایمنی

5

بررسی و ارزیابی اثرات ضد التهابی ترکیبات فلاونوئیدی و  وزیکول های مشتق از لوکوسیت های خون محیطی در مدل برون تنی استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید

7

بررسی شیوع پروستاتیت مزمن و ارتباط عوامل مرتبط با ان

8

طراحی کیت‌های تشخیصی ویروسی

9

رفتارهای ایمنی سلولی و ایمنی هومورال در بیماران چاق، پره دیابت، دیابت نوع یک و سندروم متابولیک

10

بررسی اثر بخشی مکمل ها در بهبودی بیماری ریزش موی وابسته به آندروژن

حیطه ارتقاء سلامت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست

1

بررسی روش های نوین نگهداری، جمع آوری، دفع، تصفیه، بازیافت و بهینه سازی مواد و انرژی، کاربرد انرژی های تجدید پذیر و خلق ثروت و پویایی پایدار در محیط زیست

2

پیش بینی، شناسایی، سنجش، ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار

3

بررسی روش های نوین مدیریتی در ارتباط با تغییر اقلیم، مسائل بهداشتی و ارتقاء سلامت و ایمنی در حوادث و بلایای طبیعی و انسان ساخت

4

بررسی مولفه های اجتماعی و اقلیمی مرتبط با سلامت مرتبط در جمعیت تحت پوشش

5

ارتباط بین بخشی در مراقبت های پیش بیمارستانی

6

شناسایی، ردیابی، پایش زیستی، ارزیابی کمی-کیفی اثرات زیر حد آستانه و کاربرد فناوری های نوین کنترل آلاینده های تهدید کننده سلامت در محیط های مختلف و صیانت از حقوق ذینفعان در توسعه پایدار

7

بررسی مقدار نیتریت و نیترات در آب های آشامیدنی و معدنی

8

ارزیابی اثربخشی برنامه های مدیریت بحران و میزان آمادگی ساکنین مجاور مناطق صنعتی سمنان و طراحی برنامه های پیشگیرانه در شرایط اضطراری برای مراکز صنعتی و مناطق مسکونی مجاور

9

بررسی نقش آلاینده های محیطی (آب و خاک، هوا، آلودگی صوتی، پرتو گیری محیطی و ...) بر میزان باروری و بروز بیماری های مختلف

10

آگاهی پرسنل درمان از شیوه های خود محافظتی و پیشگیری

حیطه فناوری‏های نوین

1

طراحی و ساخت کیت‌های آزمایشگاهیدر حوزه فناوری سلامت

2

تحقیقات در زمینه سلول های بنیادی و سلول درمانی

3

طراحی و ساخت نرم افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه فناوری سلامت

4

تحقیقات در زمینه نانوتکنولوژی و کاربرد آن در تشخیص و درمان بیماری ها

5

کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های تصویربرداری و پرتو درمانی

6

تولید محصولات دانش بنیان دارویی، غذایی، بیولوژیک و بهداشتی

7

تولید فرآورده های سلولی و محصولات بر پایه نانو و مهندسی بافت

8

طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و بایومتریال

9

به کارگیری پرتوهای یونساز و غیریونساز در تشخیص و درمان پزشکی

10

تحقیقات بنیادی و کاربردی برای ساخت انواع داربست های سنتزی/ بیولوژیک

حیطه صیانت از جمعیت

1

پایش وضعیت جامع سقط جنین در استان سمنان براساس جمع بندی گزارش های دستگاه های ذی ربط

2

بررسی و مقایسه نرخ باروری در شهرهای استان سمنان و یافتن عوامل اجتماعی موثر بر آن ها

3

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تاخیر انداختن بارداری در سال های اولیه ازدواج

4

بررسی ارتباط متقابل تغذیه و ناباروری

5

تعیین میزان شادکامی و سلامت روان در خانواده های کم جمعیت و پرجمعیت و فاکتورهای اجتماعی موثر بر آن ها

6

شناسایی چالش های فرهنگی و اقتصادی جامعه جهت ترغیب آنان به فرزندآوری

7

استفاده از مشاوره های روان شناختی در تغییر نگرش نسبت به فرزندآوری

8

بررسی فاصله بین تشخیص مشکل باروری تا فرزنددارشدن و علل و عوامل موثر بر آن

9

تحقیقات بنیادی و کاربردی در حوزه سلولی مولکولی با هدف تشخیص، پیشگیری و درمان ناباروری

10

ناباروری، اپیدمیولوژی علل و درمان طبی و جراحی آن (با تاکید بر ناباروری مردان)

حیطه مدیریت خدمات سلامت و بیمه

1

بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای مرتبط با روش پرداخت DRG در ایران

2

طراحی مدل تعرفه گذاری خدمات سلامت

3

شناسایی و تحلیل روابط بازیگران موثر در تعرفه گذاری خدمات سلامت

4

تبیین نقش بیمه های تکمیلی در ایجاد تقاضای القایی

5

ارزیابی نقش و کارکرد بیمه سلامت بر هزینه های درمان بیماری های صعب العلاج

6

بررسی علل ایجاد ازدحام در بخش اورژانس و راهکاری برطرف نمودن ان

7

علل افزایش طول مدت اقامت در بخش های ویژه در بیمارستان کوثر

8

بررسی تاثیر اجرای برنامه ترخیص بر کیفیت زندگی بیماران

9

مطالعات متمرکز بر پوشش ، دسترسی و کیفیت خدمات سلامت، میزان وقوع هزینه های کمرشکن سلامت و عوامل موثر بر آن در گروه های مختلف جامعه در سمنان

10

 

حیطه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

1

بررسی عوامل سازمانی موثر بر فرزندآوری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان

2

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت جسمی و روانی کودکان ونوجوانان

3

تبیین عوامل محدود کننده فرزندآوری، امنیت شغلی زنان در فرزندآوری، نقش ثبات خانوادگی در فرزند آوری و تبیین مشوق های والدین برای بارداری دوم و بیشتر

4

ارزیابی خطرات شغلی و بیماری های ناشی از کار، تبیین علل بروز و ارائه راه کارهایی در جهت پیشگیری آن ها (با تاکید بر بیماری های اسکلتی)

5

بررسی عوامل موثر بر فرزندآوری در جمعیت تحت پوشش دانشگاه

 

اولویت های فناورانه سال 1402

ردیف عنوان
1 تجهیزات پزشکی، تجهیزات توانبخشی  و کیت های تشخیصی
2 پزشکی بازساختی و دندانپزشکی بازساختی
3 هوش مصنوعی و نرم افزارها در حوزه سلامت
4 محصولات نوترکیب درمانی و تشخیصی، ترکیبات بیولوژیک دارویی و واکسن ها
5 محصولات فناورانه یا دانش بنیان دارویی،  غذایی و بهداشتی