مصوبه‌ی کمیته‌ی کشوری اخلاق در خصوص لزوم امضای تفاهم‌نامه در همکاری‌های پژوهشی

 

بر اساس مصوبه‌ی کمیته‌ی کشوری اخلاق، به منظور پیشگیری از بروز اختلافات پس از اتمام فعالیت‌های پژوهشی در همکاری‌های پژوهشی‌ بین مراکز تحقیقاتی، مقرر گردید که از این پس تمام فعالیت‌هایی که بین مراکز مختلف انجام می شود، براساس امضای تفاهمنامه باشد. لازم به ذکر است، بدون وجود چنین تفاهم نامه‌هایی طرح‌های پیشنهادی توسط کمیته‌ی اخلاق مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

 

 

دریافت فرم پیش نویس تفاهم نامه