پروفسور پرویز کوخایی

دکتر پرویز کوخایی متولد 1347 از شهرستان اراک بوده، تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهر اراک به پایان رساند و در سال 1365 در رشته بیولوژی دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شد. بعد از اتمام دوره کارشناسی در سال 1370 در رشته ایمنولوژی دانشگاه تربیت مدرس با رتبه سوم کشوری پذیرفته و تحصیلات کارشناسی ارشد را در سال 1373 به پایان رسانید. جهت انجام تعهدات قانونی در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از سال 1373 مشغول به کار و در سال 1377 در مقطع دکتری ایمنولوژی در دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته و شروع به تحصیل نمود. در سال 1379 متعاقب پذیرش از دانشگاه کارولینسکا، برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری عازم سوئد شد و مشغول به تحصیل و تحقیق در رشته ایمونوتراپی سرطان در آن دانشگاه شد. در سال 1384 مقطع دکتری و در سال 1386 مقطع پسادکتری را به اتمام رساند و به ادامه خدمت با رتبه استادیاری مشغول شد.

 

در سال 1389 به رتبه دانشیاری و در سال 1393 به رتبه استادی ارتقا یافته است. در سال 1388 به تفکیک گروه ایمونولوژی و جذب دانشجوی کارشناسی ارشد  تا سال 1394 اولین مدیر گروه ایمونولوژی دانشگاه بوده و از سال 1393 مدیر شبکه پژوهش و اطلاع رسانی دانشگاه نیز بوده است. از 97/2/2 به عنوان معاون پژوهشی دانشگاه منصوب شده است.

 

دکتر کوخایی دارای بیش از 60 مقاله علمی و چهار کتاب تالیفی- ترجمه می­باشد.

 

 

رزومه پژوهشی پروفسور پرویز کوخایی