پروفسور پرویز کوخایی

دکتر پرویز کوخایی متولد 1347 از شهرستان اراک، تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در شهر اراک به پایان رسانید. در سال 1365 در رشته بیولوژی دانشگاه شهید بهشتی در تهران  پذیرفته شد. بعد از اتمام دوره کارشناسی در سال 1370 در رشته ایمنولوژی و سرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس با رتبه سوم کشوری پذیرفته و تحصیلات کارشناسی ارشد را در سال 1373 به پایان رسانید. جهت انجام تعهدات قانونی در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در سال 1373 مشغول به کارشد. در این مدت مسئولیت ازمایشگاه مرکزی دانشگاه را عهده دار بود.  در سال 1377 در مقطع دکتری ایمنولوژی در دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته و شروع به تحصیل نمود. در سال 1379 متعاقب اخذ پذیرش تحصلی از دانشگاه کارولینسکا، برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری عازم کشورسوئد شد و مشغول به تحصیل و تحقیق در رشته ایمونوتراپی سرطان در آن دانشگاه شد زمینه تحقیقاتی ایشان در خصوص طراحی واکسن برای بیماران سرطان مزمن لنفوسیتی بود. در سال 1384 مقطع دکتری و در سال 1386 مقطع پسادکتری را به اتمام رساند و بعد از بازگشت به ایران  ادامه خدمت با رتبه استادیاری در دانشگاه علوم پرشکی سمنان مشغول خدمت شد.

 در سال 1389 به رتبه دانشیاری و در سال 1393 به رتبه استادی ارتقا یافته است. در سال 1388 با تفکیک گروه ایمونولوژی ومتعاقب آن با  ایجاد دوره تحصیلی کارشناسی ارشد  تا سال 1394 اولین مدیر گروه ایمونولوژی دانشگاه بوده و از سال 1393 مدیر شبکه پژوهش و اطلاع رسانی دانشگاه ورییس مرکز تحقیقات سرطان در دانشگاه  فعالیت کرده  است. از 97/2/2 به عنوان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه منصوب شده است.  با شیوع بیماری Covid 19 با تاسیس آزمایشگاه تشخیص مولکولی کرونا بعنوان مسئول فنی این آزمایشگاه  در تشخیص آزمایشگاهی بیماران فعالیت  نموده است.

 

دکتر کوخایی دارای بیش از 100 مقاله علمی و چهار کتاب تالیفی- ترجمه میباشد.

رزومه پژوهشی پروفسور پرویز کوخایی