با توجه تأكيدات مكرر و ويژه و اهميت موضوع رعايت كدها و اصول اخلاقي در انجام تحقيقات پزشكي، و نظر به اينكه در كارگاه مقاله‌نويسي حرفه‌اي اخير مدرسين اين كارگاه تأكيد نمودند عموم پژوهشگران در حيطه علوم پزشكي بايد از مفاد اصول اخلاقي مطلع باشند، بپيوست «راهنماي اخلاق در انتشارات پژوهشي علوم پزشكي» كه توسط كميته كشوري اخلاق در پژوهش‌هاي علوم پزشكي تدوين شده و بعنوان بخشي از مقررات پژوهشي كشور مي‌باشد كه رعايت آن توسط تمام موسسات علمي و پژوهشي كشور لازم‌الاجرا مي‌باشد، ارسال مي‌گردد. اميد است با مطالعه اين راهنما، ضمن يادآوري مجدد، با كدها و اصول اخلاقي مربوطه بيشتر آشنا شده و در انجام تحقيقات پيش‌ رو با دقت آنها را به كار گيريم.

 دانلود فایل راهنما