بسمه تعالی

معرفی برنامه ثبت نظام مند

ثبت بیماری یک سیستم سازمان یافته ای برای جمع آوری داده های بالینی است تا پیامدهای خاص یک بیماری خاص، شرایط و یا مواجهات را در یک جمعیت تعریف شده، ارزیابی کند و در خدمت اهداف علمی، بالینی یا سیاسی از پیش تعیین شده باشد. توصیف سیر طبیعی بیماری ها، تعیین اثربخشی بالینی یا هزینه اثربخشی محصولات و خدمات بهداشتی و درمانی، نظارت بر ایمنی یا آسیب و اندازه گیری کیفیت مراقبت، بخشی از اهداف برنامه ثبت می باشد.

برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت از سال 1401 به دستور جناب آقای دکتر مجید میرمحمدخانی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، در موضوعات اولویت دار حوزه علوم پزشکی و بهداشت استان (بیماری های سرطان، نوزادان نارس و سنگ شکن) در دستور کار قرار گرفت. این برنامه، وظیفه ساماندهی به نظام های ثبت موجود در دانشگاه و ایجاد بستر مناسب برای طراحی سامانه های ثبت نوین در حوزه سلامت به عنوان زیربنایی برای گسترش پژوهش های علوم پزشکی و سلامت را بر عهده دارد.

 متقاضیان راه اندازی نظام ثبت می توانند درخواست های خود را از طریق نامه رسمی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال نمایند. سپس پروپوزال مربوطه (که از طریق سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در بخش ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در دسترس می باشد) را به دقت تکمیل نموده و در سامانه پژوهشیار بارگذاری نمایند.

هم چنین جهت کسب اطلاعات بیشتر از فرایند ارسال و تصویب برنامه ثبت می توانید با کارشناس این برنامه (سرکار خانم رهایی – 2126) تماس حاصل نمایید.