معرفی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

پیگیری امور تحقیقاتی دانشگاه از بدو تأسیس دانشگاه، زیر مجموعه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بوده است. از اواخر فروردین ماه سال 1390 معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه به دو معاونت آموزشی و معاونت تحقیقات و فناوری  تفکیک شده، که معاونت تحقیقات و فناوری مسئول امور پژوهشی دانشگاه می‌باشد.

در حال حاضر واحدهای مدیریت توسعه پژوهشی و ارزیابی و هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه، مدیریت اطلاع­رسانی و شبکه پژوهش، اداره توسعه فناوری­های نوین، کمیته تحقیقات دانشجویی، کتابخانه مرکزی، دفتر مجلات علمی‌پژوهشی، و دفتر ارتباط با صنعت از واحدهای تحت نظر این معاونت می‌باشند.

 

بیانیه رسالت

ما با نگاه به انسان به عنوان محور توسعه: آرزو داریم با گسترش پژوهش در منطقه با استفاده از تحقیقات کاربردی و مداخله­ای، با همکاری سایر واحدهای برون بخشی، موجبات بهبود شیوه­های زندگی را فراهم سازیم و با تولید دانش­های بنیادی به گسترش مرزهای علمی کمک کنیم.

 

بیانیه مأموریت

توسعه پژوهش در جهت ارتقاء سلامت و تولید دانش و گسترش مرزهای علم با استفاده از تحقیقات کاربردی و مداخله­ای، با همکاری سایر نهادهای برون بخشی در جامعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و تحقیقات بنیادی با مشارکت گروه های ذی‌نفع، با استفاده از فناوری مناسب و توجه به ارزش­های فرهنگی و اعتقادی مردم، حفظ کرامت انسانی و نگاه به انسان سالم به عنوان محور توسعه.

اهداف استراتژیک در معاونت تحقیقات و فناوری

هدف 1: تقویت زیرساخت تحقیقات سلامت

هدف 2: توسعه و حمایت از نیروی انسانی

هدف 3: توسعه فناوری سلامت

هدف 4: توسعه منابع مالی تحقیقات سلامت

هدف 5: ارتقای کیفیت گزارشدهی تحقیقات سلامت

هدف 6: ارتقای همکاری­های بین­المللی

هدف 7: افزایش کیفیت انتشارات علمی اعضای هیأت علمی و افزایش H-index محققین و دانشگاه

 

اهم وظایف معاونت تحقیقات و فناوری

 1. اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مؤسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوطه
 2. برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری‌های علمی و بین‌المللی
 3. اولویت‌بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش‌های کاربردی و مورد نیاز کشور
 4. توسعه، تقویت و هدایت طرح‌های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش‌های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم‌انداز برنامه‌های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور
 5. کنترل و نظارت بر فرایندهای پژوهشی مؤسسه براساس تقویم تعیین شده در طرح‌نامه پروژه‌های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی
 6. مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه مؤسسه جهت ارائه به رئیس مؤسسه
 7. ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی
 8. همکاری در ارائه خدمات علمی‌، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینار‌ها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین مؤسسه و سایر مؤسسات
 9. همکاری در اجرای دوره‌های کوتاه‌مدت پژوهشی برای مؤسسات غیر‌دانشگاهی
 10. برنامه‌ریزی جهت استفاده اعضاء هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب
 11. تهیه برنامه پژوهشی مؤسسه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی برنامه‌های میان‌مدت و بلند‌مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد‌، کارآفرینی و پارک‌های علم و فناوری برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی مؤسسه
 12. بررسی و ارزیابی فعالیت‌های مؤسسه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیات رئیسه
 13. شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه‌های علمی- پژوهشی مشترک و برنامه‌ریزی جهت تأمین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی- پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی مؤسسه