مقام معظم رهبری:

«ایران باید کشوری عالم باشد و جوانان باید با حرکتی جهادی علم را به فناوری، فناوری را به صنعت و صنعت را به توسعه کشور وصل و مرتبط کنند.»

مقدمه

دانشگاه و صنعت دو رکن مهم و اساسی توسعه در هر جامعه محسوب می شوند. دانشگاه‌ها و مراکز عالی در کشورها هسته‌ی اصلی علم و دانش هستند که تربیت نیروهای متخصص و پژوهشگر را بر عهده دارند. از سوی دیگر، با عنایت به نقش محوری پژوهش و فناوری در ایجاد استقلال و توسعه پایدار و هم‌چنین ارتقای سلامت و کیفیت زندگی مردم یکی از رسالت‌ها و اهداف اصلی دانشگاه ارائه ی خدمات از راه های مختلف از جمله، ایجاد ارتباط با صنایع و سازمان های دولتی و غیر دولتی و برنامه‌ریزی اجرایی جهت بهره‌گیری از توان و ظرفیت های دانشگاه در قالب پروژه های پژوهشی متناسب با نیازهای عملیاتی کشور و کسب جایگاه شایسته علم و فناوری است. از این رو دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی سمنان فعالیت خود را در این زمینه آغاز نموده است تا با بهره گیری از توان علمی و تخصصی دانشگاهیان و همچنین پشتیبانی مسئولین دانشگاه مبتنی بر آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، گام های موثرتری را در راستای تجاری سازی دانش از طریق گسترش و تسهیل ارتباط دانشگاه با حوزه های خارج از دانشگاه در سطح ملی و بین المللی بردارد. به منظور هدایت و راهبری ارتباطات، سعی شده تا با نظام‌مند نمودن و هدایت فعالیت‌ها به سوی اهداف تعیین شده افق روشن‌تری، برای همگان آشکار شود. ازجمله فعالیت‌های این دفتر، می‌توان به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و صنعتی، انعقاد تفاهم نامه با سازمان های مختلف و مشاوره در زمینه مالکیت فکری و حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی اشاره نمود.

اهداف و ماموریت‌ها

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی سمنان زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به منظور ایجاد زمینه‌ی بکارگیری تخصص‌ها و توانمندی‌های دانشگاه در بخش‌های مختلف اجرایی و بهره‌مندی دانشگاه از امکانات صنایع فعالیت می نماید تا زمینه ی همکاری دانشگاه با صنایع و دستگاه‌های اجرایی را تسهیل نموده و گام موثری جهت فراهم نمودن ارتباط تنگاتنگ بین علم و صنعت بر اساس اهداف ذیل بردارد:

  • تدوین سیاست‌ها، فرآیندها و آئین نامه‌های مناسب برای تسهیل و گسترش همکاری فی مابین دانشگاه‌ با صنعت و جامعه
  • تقویت وتسهیل ارتباط اعضاء هیأت علمی دانشگاه با صنایع، سازمان ها، موسسات دولتی وغیر دولتی در قالب طرح های ارتباط با صنعت و جامعه
  • حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و پژوهشی تقاضامحور و مرتبط با صنعت و جامعه در دانشگاه
  • مستندسازی و ترویج دستاوردهای کاربردی و اجرایی
  • توسعه همکاری‌های کاربردی با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی