معاونت تحقیقات و فناوری

کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

عنوان کارگاه: کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

مدرس: آقای دکتر احمد قادری(دکتری اخلاق پزشکی)

زمان برگزاری : دوشنبه 10دی ماه 1397 سمنان، ايران

اسلاید کارگاه

 

 

کلمات کلیدی