خانه | معاونت تحقیقات و فناوری | اخبار | معرفی توانمندی ها و امکانات آموزشی |
جلسات شورای پژوهشی
 


مرکز توسعه تحقیقات بالینی کوثر سمنان
شصتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر
شصتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر در تاریخ ٢٤/٧/٩٧ برگزار شد.
 جمعه ٢ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مرکز توسعه تحقیقات بالینی کوثر سمنان
پنجاه و نهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر
پنجاه و نهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر در تاریخ ٢/٥/٩٧ برگزار شد.
 جمعه ٢ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مرکز توسعه تحقیقات بالینی کوثر سمنان
پنجاه و هشتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر
پنجاه و هشتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر در تاریخ ١٩/٤/٩٧ برگزار شد.
 جمعه ٢ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مرکز توسعه تحقیقات بالینی کوثر سمنان
پنجاه و هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر
پنجاه و هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر در تاریخ ١٢/٤/٩٧ برگزار شد.
 جمعه ٢ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کوثر سمنان
پنجاه و ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر
پنجاه و ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر در تاریخ ٢٢ خرداد ٩٧برگزار شد.
 يکشنبه ٣ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 17458 
© 2014 - 2014 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان