خانه | معاونت تحقیقات و فناوری | اخبار | معرفی توانمندی ها و امکانات آموزشی |
خدمات مشاوره ای
 

مشاوران واحد توسعه تحقيقات بالينی

رديف

نام – نام خانوادگي مشاور

آخرين رشته تحصيلی

نوع ارائه مشاوره

E-mail

تلفن همراه

1

دکتر مجید میرمحمد خانی

متخصص اپیدمیولوژی

اپيدميولوژي و متدولوژي

 

Majidmirmohammadkhan@yahoo.com

09125317634

2

دکتر داریوش پهلوان

متخصص طب کار و بیماریهای شغلی

مقاله نويسی

dpahlevan@yahoo.com

 

09122313116

3

دکتر عباس زیاری

متخصص پزشکی اجتماعی

آمار و اناليز داده ها

abbas.ziari@yahoo.com

09122316001

4

سمیه کاشیان

کارشناس علوم اطلاعات و دانش شناسی

جستجوی  منابع

So.kashian@gmail.com

09124311461

5

 خانم مریم همتی

کارشناس ارشد روانشناسی

پروپوزال نويسی- قوانین و مقررات پژوهشی

Maryam.Hemati.B60@gmail.com

09123319067

6

محمدرضا رضوی

کارشناس ارشد پرستاری

ويرايش مقالات به زبان انگليسی

Mrr1477@yahoo.com

09194771479

7

علیرضا عمادی

کارشناس کامپیوتر و نرم افزار

سابميت و پیگيری چاپ مقالات

Are20935@semums.ac.ir

09127312407

8

علیرضا عمادی

کارشناس کامپیوتر و نرم افزار

مشاور امور کامپیوتری

Are20935@semums.ac.ir

09127312407

 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1663 
© 2014 - 2014 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان