خانه | معاونت تحقیقات و فناوری | اخبار | دسترسی های مهم |
مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امیرالمومنین
 

مرکز توسعه تحقیقات بالینی

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امیرالمومنین (ع)سمنان

معرفی مرکز توسعه تحقیقات بالینی:

بار اصلی پژوهش و تحقیقات در دنیا بر عهده دانشگاه­ ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی است. در نظام سلامت و درمان ایران با توجه به ویژگی­ های ادغام آموزش و درمان پزشکی، مسئولیت و توان پژوهشی در یکجا تجمع یافته که با استفاده از این فرصت می‌توان منابع را مدیریت و پژوهش را در بخش بهداشت و درمان کشور هدایت کرد.

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2507 
© 2014 - 2014 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان