معرفی مرکز
 

معرفی مرکز

     اساسنامه مرکز تحقیقات مراقبت­های پرستاری در سال 1389 به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان رسید. از آن پس این مرکز فعالیت خود را در دانشکده پرستاری این دانشگاه آغاز کرد. با پیگیری­های صورت گرفته سرانجام این مرکز در تیرماه سال ۱۳۹4 موفق به اخذ موافقت اولیه از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. در نهایت در بیست و ششم مهرماه سال 1394 مرکز تحقیقات مراقبت­های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان در دویست و چهل و نهمین جلسه شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موفق به اخذ موافقت اصولی شد. این مرکز دارای شورای عالی و شورای پژوهشی بوده و با همکاری 11 عضو تمام وقت و یک عضو پاره وقت مشغول فعالیت می­باشد.

 

 

   دانلود فایل : اولویتهای پژوهشی شبکه تحقیقات پرستاری.pdf           حجم فایل 287 KB


وابستگی

مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

Affiliation

Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 650 
© 2014 - 2014 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان