اعضاء مرکز
 

اعضاء مرکز (بر اساس حروف الفبا)

 

برای قسمت اعضاء مرکز

اعضاء مرکز (بر اساس حروف الفبا)

ردیف

نام و نام خانوادگی

درجه علمی

نوع عضویت

نوع همکاری با مرکز

1

دکتر عباسعلی ابراهیمیان 

استادیار

موسس (رئیس مرکز)

تمام وقت

2

دکتر حسن بابامحمدی    

دانشیار

موسس

تمام وقت

3

دکتر فاطمه پاک­نظر

مربی

همکار

تمام وقت

4

دکتر نعمت ا.. ستوده

دانشیار

موسس

نیمه وقت

5

دکتر محسن سلیمانی

دانشیار

موسس

تمام وقت

6

دکتر محمد رضا عسگری

دانشیار

همکار

تمام وقت

7

دکتر حسام الدین عسکری مجد آبادی

استادیار

همکار

تمام وقت

8

دکتر سیف ا.. علایی

استادیار

همکار

تمام وقت

9

دکتر علی فخر موحدی

دانشیار

همکار

تمام وقت

10

دکتر علی اصغر قدس

دانشیار

موسس

تمام وقت

11

دکتر منیر نوبهار

دانشیار

موسس

نیمه وقت

12

دکتر ملیحه یارمحمدی

استادیار

همکار

تمام وقت

 

 وابستگی

مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

Affiliation

Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 677 
© 2014 - 2014 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان