مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری
 

برنامه راهبردی پنج ساله مرکز تحقیقات مراقبت­های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در راستای دستیابی به اهداف مرکز و با توجه به اسناد بالادستی نظیر چشم­انداز بیست ساله کشور، برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نقشه جامع علمی کشور، نقشه جامع علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان و برنامه راهبردی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سمنان تدوین گردیه است. هدف از طراحی این برنامه توسعه پژوهش در حوزه پرستاری، جذب محققین پرستاری و استفاده از دانش و تجربیات آنها، جذب و تخصیص منابع مورد نیاز برای پژوهشگران، هدفمند کردن تحقیقات پرستاری، بهره ­گیری از علوم روز پرستاری دنیا، انجام مطالعات کاربردی، کمک به حل معضلات پرستاری و کمک به آموزش نیروهای انسانی متخصص و پژوهشگر در حوزه پرستاری می­ باشد.

مشاهده برنامه راهبردیوابستگی

مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

Affiliation

Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5531 
© 2014 - 2014 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان