مقالات پرستاری
 

 

مقالات اعضای مرکز تحقیقات

 


 

تعداد مقالات به ترتیب سال پس از کسب موافقت اصولی:

سال

تعداد مقالات فارسی

تعداد مقالات انگلیسی

2016

11

15

2017

10

22

تا 15.5.2018

6

4

 

تعداد پروژه های تحقیقاتی مرکزپس از کسب موافقت اصولی: 20

تعداد کل مقالات منتشر شده تاکنون: 68

—         Published research article in ISI:  18

—         Published research article in Pubmed: 6

—         Published research article in Scopus:  40

             Published research article in other citations: 4


   دانلود فایل : مقالات اعضا مرکز تحقیقات.pdf           حجم فایل 495 KB


وابستگی

مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

Affiliation

Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 747 
© 2014 - 2014 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان